Kennis- & Inspiratiesessies

Vanaf de oprichting in 1991 hebben we miljoenen vierkante meters aan interieurervaring en miljarden kilo’s aan materiaalkennis opgedaan. Enerzijds omdat we onszelf hebben uitgedaagd en anderzijds omdat we altijd met onze samenwerkingspartners kennis en ervaringen delen. Om de kennisdeling binnen de (interieur)bouwbranche te vergroten en daarmee de bestaande en potentiele samenwerkingen verder te professionaliseren, organiseren wij op structurele basis de INTOS Kennis- & Inspiratiesessies.

Meerwaarde van kennisdeling      

Kennisdeling is van enorme meerwaarde om gezamenlijk tot een kwalitatief eindresultaat te komen. Het leidt tot begrip voor en bekendheid met elkaars werkprocessen. En juist díe kennis zorgt ervoor dat er ruimte ontstaat voor creativiteit en innovatie.

Op maat gemaakt sessies

Zoals vrijwel niets standaard is bij INTOS, zijn de Kennis- & Inspiratiesessies bijeenkomsten met een op maat gemaakt programma. Dat programma is gebaseerd op een unieke combinatie van enerzijds de specifieke kennisbehoefte vanuit jouw organisatie én anderzijds onze kennis en ervaring.

Interieur kennis of inspiratie opdoen?

Willen jij en jouw collega’s meer weten over materiaalgebruik en onderhoud? Of inzicht krijgen in hoe een interieur tot stand komt, van ontwerp tot realisatie? Of ervaren jullie liever zelf hoe je een meubelstuk maakt? Of bezoek je graag een interieurproject op locatie om daar te horen en te zien hoe het tot stand is gekomen? Laat het ons weten!

Neem contact op over de mogelijkheden