30

Sectoren

Bedrijf

30

Direct contact

Disclaimer

Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, beelden, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van INTOS interieurmakers bv en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTOS.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan INTOS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door INTOS in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Copyright

copyright©2014 INTOS interieurmakers bv

E-mail disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. INTOS interieurmakers staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Succesvol ingeschreven!

U ontvangt vanaf nu blogs en nieuwsberichten per e-mail.